nikola_trifunovic

Nikola Trifunović

diplomirani inženjer geofizike

Radovi iz fiziologije

DISANJE I MAGNETNE OSOBINE

KRATAK SADRŽAJ

Uvod (uopšteni). Biosveru karakteriše Zemljino magnetno polje, gravitaciono polje i kosmičko tj. radioaktivno zračenje i u njoj vladaju magnetne i elektromagnetne sile.

Atome grade elektroni, protoni i neutroni. Jezgra atoma imaju magnetne sile, (osnovni kvant je Borov magneton). Atomima vladaju magnetne i elektromagnetne sile. Molekuli nastaju vezivanjem valentnih elektrona . Svi dogadjaji u biosveri su pod uticajem magnetnih i elektromagnetnih sila. Biohemijski procesi se odvijaju u makro Zemljinom magnetnom polju sa mikro namagnetisanim supstancama – molekulima.

Cilj rada. Činjenicama pokazati i dokazati da su magnetne osobine kiseonika, ugljendioksida, hema (hemoglobin – eritrocit) i ćelije odlučujuće pri respiraciji. Da bi se ovo postiglo mora se objasniti uticaj Zemljinog magnetnog polja , kosmičkog zračenja i magnetnih osobina makro molekula (gradivne supstance ćelije) na evoluciju, reprodukciju i respiraciju.

Prikazati magnetne osobine ćelije tj. kako su nastale citoplazma i membrane jedra i ćelije. Objasniti kako i zašto nastaje Crossing over. Detaljno prikazati uticaj Zemljinog magnetnog polja na deobu majke ćelije na dve kćeri ćelije.

Objasniti razmenu kiseonika i ugljendioksida u plućima i ćelijama sa aspekta magnetnih osobina. Otkloniti zablude da su pri respiraciji odlučujuće osobine difuzija i parcijalni pritisci gasova. Zbog mnogo nejasnoća o radu nervnog sistema u regulaciji disanja cilj je bio objasniti kako funkcioniše ovaj regulator respiracije.

Metod rada. Izučavanje važeće literature o ćeliji, respiraciji i ulozi nervnog sistema u regulaciji disanja. Povezivanje prirodnog Zemljinog magnetnog polja , kosmičkog zračenja i magnetnih osobina ćelija sa evolucijom , reprodukcijom i respiracijom.

Rezultati. Na osnovu prikazanog u poglavlju magnetne osobine ćelije može se reći da svaka ćelija poseduje karakteristično namagnetisanje tj. magnetske osobine. One su veoma važne pri metabolizmu svih ćelija. Crossing over je veoma značajan mehanizam koji obezbedjuje polimorfizam a koga omogućava Zemljino magnetno polje, tj. utiče na evoluciju živog sveta. Kako se zna da je Crossing over veoma učestao u malignim bolestima , može se reći da tumor ćelija nastaje u enormnom magnetnom polju. Iz prikazanog se može zaključiti da se delovi hromatida mogu namagnetisati. Odlučujući faktor koji podstiče deobu ćelija je Zemljino magnetno polje. Tumor ćelije, koje se nekontrolisano dele, nastaju u neprirodnom magnetnom polju proizvedenom najčešće urbanizacijom.

Na osnovu svega prikazanog o razmeni kiseonika i ugljendioksida može se zaključiti da magnetne osobine omogućavaju respiraciju.

Poglavlje nervni sistem u regulaciji disanja objašnjava kako su mikro strujni impulsi (akcioni potencijali koji proizvode nervne impulse) generisani kosmičkim zračenjem. Dalje se objašnjava kako magnetne osobine kiseonika, ugljendioksida, hemoglobina i ćelije omogućavaju disanje.

Zaključak. Magnetne osobine omogućavaju respiraciju. Zemljino magnetno polje, kosmičko zračenje i magnetne osobine makro molekula imaju odlučujući doprinos u evolucionim procesima uopšte. Zemljino magnetno polje je pokretač podele majke ćelije na dve kćeri ćelije. Deoba ćelije i Crossing over upućuju na zaključak da je uzrok nastanka tumora enormno, neprirodno magnetno polje. Upravo to enormno magnetno polje je omogućilo tumor ćeliji stalnu nekontrolisanu deobu što predstavlja večito živeću ćeliju. Mikrostrujni impulsi generisani u disajnom delu centralnog nervnog sistema su regulatori respiracije. Provodljivost mikrostrujnih impulsa u telu je brza elektronska i spora jonska (hemijska). Svi biohemijski procesi su komplementarni sa prezentiranim. Sve prikazano predstavlja inovaciju u tumačenju bioloških tj. biohemiskih procesa.

Ključne reči: Zemljino magnetno polje, kosmičko zračenje, magnetne osobine ćelije (organela, membrana) mikro električne struje – nervni impulsi – akcioni potencijali.

*Rad u celosti je dostupan u pdf formatu: "Disanje i magnetne osobine"

+381 11 245 9530
Free Web Hosting