nikola_trifunovic

Nikola Trifunović

diplomirani inženjer geofizike

Anomalijski priraštaj magnetnog-elektromagnetnog polja kao jedan od faktora rizika nastanka endemskog glomerulonefritisa

KRATAK SADRŽAJ

U radu dajemo rezultate ispitivanja stanja fizičkih polja (gama-radioaktivno i magnetno- elektromagnetno, Ÿ-Ra i M-EM) u prostorima obolelih od enedemskog glomerulonefritisa (EG). Prikazujemo metodologiju ternskih merenja i kabinetsku obradu izmerenih veličina. Prilažemo slike (1-20) na kojima su prezentirana stanja M-EM polja sa anomalijskim priraštrajem na jednoosobnim ležajevima koje su koristile obolele (od EG i drugih bolesti) i zdrave osobe. Drugi deo ovog rada objašnjava nejasnoće nadjene u naučnoj literaturi o EG.

*Rad u celosti je dostupan u pdf formatu: "Anomalijski priraštaj magnetnog-elektromagnetnog polja kao jedan od faktora rizika nastanka endemskog glomerulonefritisa"
+381 11 245 9530
Free Web Hosting