nikola_trifunovic

Nikola Trifunović

diplomirani inženjer geofizike

Anomalijski intenzitet magnetnog polja- uzročnik ateroskleroze

Kratak sadržaj

Hipoteza-naša teorija: Uzročnik nastanka ateroskleroze ( velikih i srednjih arterija) je enormno magnetno polje.

Čovek je nastao, živi i umire u prirodnom Zemljinom magnetnom polju (ZMP). Enormna - anomalijska ZMP-anomalijske zone (AZ) izazivaju štetne posledice na ljudski oragnizam i direktni su izazivač ateroskleroze. Ishemična bolest je najčešći uzrok smrti u svetu (56%) i invaliditeta (85%).

Mehanizmi nastanka, napredovanja kao i opšte značenje procesa ateroskleroze još uvek okupiraju naučnike, jer o toj pošasti još uvek ne znamo sve.

Cilj rada: Uraditi merenja intenziteta magnetnih (M) polja boravišnih prostorija ljudi sa ciljem utvrditi korelacionu vezu između enormnih anomalijskih ZMP-Az i lokacije oboljenja u telu. Objasniti etiopatogenezu ateroskleroze pod uticajem enormnih intenziteta ZMP-AZ. Objasniti kako su i zašto dijabetičari predisponirani za kardiovaskularne bolesti, posebno za aterosklerozu. Razjasniti nejasnoće o etiopatogenezi ateroskleroze iz literature.

*Rad u celosti je dostupan u pdf formatu: "Anomalijski intenzitet magnetnog polja- uzročnik ateroskleroze"

+381 11 245 9530
Free Web Hosting