nikola_trifunovic

Nikola Trifunović

diplomirani inženjer geofizike

30 GODINA BORBE AUTORA ZA ŽIVOTE LJUDI (Opšta biološko medecinska informacija)

KRATAK SADRŽAJ

,,Pravila pri pisanju naučnih radova svih disciplina a, i u biologiji i medicini. Logična tumačenja koja nisu objašnjena u postojećoj naučnoj literaturi treba prihvatiti sve dok se ne dokažu da nisu tačna” [1].

Uopštene informacije

Sve što je u Zemljinom magnetnom polju (ZMP) dobija magnetne osobine (MO). Dijamagnetik može postati paramagnetk što zavisi od sredine u kojoj se nalazi. Nenormalno uvećanje ZMP veštačkim magneticima (remanentno i indukovano namagnetisanje) i elektromagneticima, zato što su magnetne osobine aditivne i izlaze iznad prirodnih ZMP zovu se anomalijska magnetna polja (AMP). Mere se protonskim magnetomertom ,,unimag II” Američke proizvodnje. Prisutno AMP iz spoljne sredine je uzrok nastanka kardiovaskularnih bolesti (KVB), AMP i promenljiva magnetna polja (varijacije) iz spoljne sredine su uzrok pojave raka. Ove dve bolesti daju najveći broj oboljevanja i umiranja u svetu i u Srbiji [2.3]. Svetska zdravstvena organizacija iznosi da u svetu od KVB godišnje umre 18 miliona ljudi, očekuje se da će u 2030 umirati 23 miliona ljudi. Može se reći da je zbog korona virusa skoro ceo svet zabrinut. Interesantno je naglasiti da u Srbiji od KVB za mesec dana umre blizu 4300 lica (dnevno oko 144). Zna se da je za 2,5 jesenjih meseci 2020 g. od korona virusa umrlo 190 lica. Upoređenje za 2,5 meseca od KVB 10700 umre a 190 od korone. Napominje se da je broj 10700 alarmantan, ali niko ne reaguje. Naučnici iznose da su krivi faktori rizika i starenje, tako isto kaže i Nobelovac za 2009 Dr. Elizabeta Blekber. Isti uzroci donose sledeće bolesti KVB-i, rak, dijabetes, mentalne bolesti i dr. to je pogrešno izneto jer te bolesti nastaju isključivo u AMP iz spoljne sredine što je u objavljenim radovima prikazano i dokumentovano [2,3,4,5,6].

Od raka u Srbiji nešto manje umire godišnje oko 32 000 obolelih a za 2,5 meseci umre oko 6660 a od korone virusa za isto vreme (jesenji meseci 2020 g.) umre 190 ljudi i ovo je teška žalost jer je uzročnik jedan a to je AMP iz spoljne sredine [3,13]. Kod malignih oboljenja medecinski stručnjaci u Srbiji pokušavaju da javnost dezinformišu, iz neznanja, da je uzrok raka osiromašeni uranijum. Mora se napomenut da imaju neku vezu sa obeštećenjem Italijanskih vojnika obolelih od leukemije na Kosovu u vreme bombardovanja. Ova informacija je ogromna zabluda jer su dobili leukemiju spavanjem u metalnim kontejnerima sa neonskim svetlima gde su AMP i promenljiva magnetna polja veoma visoka i to je uzrok oboljevanja a ne osiromašeni uranijum, što je za svakog koji malo više zna šta je radioaktivnost jasno. Ovim radom autor je detaljno objasnio kako je došlo do ovih pogrešnih tvrdnji.

Što se tiče NATO bombardovanja Srbije autor smatra da je to veoma težak sramni prestup svih zemalja koji su u tome učestvovale i to bez odobrenja UN, da samo treba osuditi sve učesnike bombardovanja.

Dugi niz godina pišu se naučni radovi a o ovome kompetentni ćute a sprečiti oboljenje (KVB i rak) je vrlo jednostavno, neophodno je otstraniti AMP iz noćnog i dnevnog boravka (spavanja) i nastaje drastičan pad obolelih, slično se treba boriti i protiv korona virusa.

*Rad u celosti je dostupan u pdf formatu: "30 GODINA BORBE AUTORA ZA ŽIVOTE LJUDI (Opšta biološko medecinska informacija)"

+381 11 245 9530
Free Web Hosting