nikola_trifunovic

Nikola Trifunović

diplomirani inženjer geofizike

Umesto zaključka

Kada izučite prikazane radove na ovom sajtu, i razumete ih, nije na odmet ponoviti vrlo važnu napomenu, tj. glavnu pouzdanu zaštitnu meru, od enormnih magnetnih (M) polja, udaljavanjem od izvora koji dižu ili spuštaju intenzitet zemljinog magnetnog polja. To je moguće samo merenjem i razmeštanjem pokućstva u radnim i stambenim prostorima.

Problem postizanja dugovečnosti čoveka odavno je predmet mnogih naučnih istraživanja. Mnogi naučnici pretrpeli su neuspehe u pokušajima otkrivanja tajni dugovečnosti. "Savremeni naučni pristup zasniva se na jedinom logičnom zaključku: ako su oboljenja srca i krvnih sudova, maligni tumori, moždani udari, šećerna bolest, najčešći uzroci koji skraćuju život čoveka, onda se samo uspešnom borbom protiv tih bolesti može produžiti život čoveka". .(Lit. 15-Kocijančić). Ovakvi zaključci iz literature potvrđuju razmišljanja autora ovih naučnih radova, a to je: eliminacijom M i promenljivog M "smoga" kao uzročnika nastanka i razvoja spomenutih bolesti, iz boravišnih prostorija ljudi, dobija se u kvantitetu i kvalitetu života. Svako, ko u ranoj dobi svog života, ispuni napisane zahteve sa ovog sajta, najverovatnije će doživeti duboku starost. Autor ovim putern želi tim ljudima srećan 100-ti rođendan.

Sve prikazano je proizvod naučnog multidisciplinarnog objašnjenja nastanka života na Zemlji. Otkrivene naučne istine možemo zvati "božijim i naučnim postulatima života", a one glase:

  1. Život je proizvod sinhronizovanog vrlo pažljivo izvežbanog mešanja — zajedničkog delovanja fizičkih polja iz kosmosa i sa Zemlje. Večito prisutni dijalog kosmosa i Zemlje vodi se fizičkim poljima koji možemo nazvati "božiji jezik". Ovakav zemaljski život je jedinstven odnosno unikatan u celoj našoj galaksiji, jer ovozemaljski, ovaj tip, "božijeg jezika" ne postoji voljom boga ni na jednoj planeti ove galaksije.
  2. Jonizujuća kosmička zračenja su "dah života", jer su omogućila opšti metabolizam u biosistemima, a u čoveku "voljom Boga" (tj. zajedničkim delovanjem fizičkih polja iz kosmosa i sa Zemlje), razvila duh-svest-misli.
  3. Rezultujuća makro Zemljina magnetna polja i mikro magnetna polja atoma odnosno molekula dala su oblik, tj. anatomsku građu i omogućavaju sa kosmičkim zračenjima fiziološko funkcionisanje živih bića na Zemlji.
  4. Gravitaciono polje omogućava kretanje živog sveta na Zemlji.

Delovanja i htenja su uslovljeni spoljnim i unutrašnjim uzrocima i motivima, prema tome ni ljudsko ponašanje tj. delovanje i htenje nije slobodno nego određeno i uslovljeno tim spoljnim i unutrašnjim uzrocima i motivima. Kako su ponašanja i delovanja ljudi proizvod spoljne i unutrašnje sredine neophodno je ispravno usmeravanje delovanja pojedinca u cilju održanja visokog moralnog nivoa u međusobnim odnosima tj. kao posledica determinizma proizilazi neophodnost uvođenja molitvi u večernjim i jutarnjim časovima radi održanja i podsticanja ljudskih moralnih načela i osećaja međusobne bliskosti. Ovakvo stalno održavanje molitvi u večernjim i jutarnjim časovima treba vršiti u osobnim kućama a nedeljno upražnjavati kolektivne molitve u religijskim objektima.

Kada znamo kako je nastao, razvijao se, i uopšte kako se ponaša čovek nameću se neophodnosti u uvođenju pravila u ponašanju i delovanju ljudi. Pravila ponašanja ljudi treba sprovoditi na planetarnom nivou preko Ujedinjenih nacija. Pravila u delovanju i ponašanju imaju za cilj eliminaciju svega što čini da se ljudi međusobno ne uvažavaju. Zbog različitosti, kao npr. zbog rasne pripadnosti religijske različitosti. Naročito je opasno osećanje sile u mozgovima zajednica koje su nastale kao posledica posedovanja: najmoćnijeg naoružanja, veličine državne teritorije, ogromnog broja stanovnika, kao i ekonomsko bogatstvo države ili pokrajine. Takođe treba uvesti na planetarnom nivou plansko rađanje tj. ograničavanje rađanja. Ali treba sve snage, umne i fizičke usmeriti na naučni razvoj ljudskog društva sa ciljem boljeg i lepšeg života čovečanstva, gde spada i očuvanje i zaštita životne sredine.

Nikola Trifunović

+381 11 245 9530
Free Web Hosting