nikola_trifunovic

Nikola Trifunović

diplomirani inženjer geofizike

Predstavljanje

nikola-trifunovic-1
nikola-trifunovic-2
nikola-trifunovic-3

Autor ovog sajta, Nikola Trifunović, diplomirani je inženjer geofizike, počasni član Srpskog lekarskog društva i član Srpske akademije inovacionih nauka. Istražuje i analizira preko 25 godina, uticaj Zemljinog magnetnog polja (ZMP) nа biosisteme pa i na ljude. Utvrdio je da su neprirodna ZMP izazivači spomenutih bolesti XX veka (rak, ateroskleroza, aneurizme, proširene vene, dijabet, astma, nefritis, glavobolje, mentalnih poremećaja i oboljenja i dr.).

Njegovi naučni radovi, autorski i koautorski о uticaju neprirodnih M polja nа zdravlje su оbjavljeni na mnogim kongresima, konferencijama i savetovanjima u svetu i Srbiji i biće, važniji, prezentirani u celosti na ovom sajtu. Ostali radovi će biti prikazani u obliku, "kratkog sadržaja". Objavljeni naučni radovi o uzročnicima raka, aterosklerozi, mentalnim oboljenjima, astmi, dijabetesu i endemskom nefritisu biće u celosti prikazani.

Takođe će biti prezentirani radove iz fiziologije: disanje, rad srca i hipoteza o radu mozga.

Prezentiraće se pojedini pozivi naučnih komiteta sa evropskih i svetskih kongresa Nikoli Trifunoviću da prikaže svoje naučne radove autorske i koautorske, uz napomenu da je na svim naučnim skupovima bio oslobođen kotizacije za učešče a na nekim je imao plaćen boravak i put.

Na kraju ove sajt prezentacije autor umesto zaključka daje hipotetično objašnjenje nastanka života, daje se pouzdana sugestija kako doživeti sto godina. Pri kraju se daje objašnjenje šta je "Bog i božiji jezik" uz napomenu kako treba usmeravati i vaspitavati ljude na planetarnom nivou.

Posebno se prikazuju audi gostovanja autora na TV Jesenjin (lokalna televizija Novog Sada) i ekološka TV emisija ,"Stakleno zvono" (TV stanica Kragujevca), uz napomenu da je bilo mnogo gostovanja na nacionalnoj i lokalnim televizijskim stanicama. Zatim se prikazuju mnogi isečci iz dnevne štampe o radovima autora ovog sajta.

+381 11 245 9530
Free Web Hosting