nikola_trifunovic

Nikola Trifunović

diplomirani inženjer geofizike

Doprinos enormnih (neprirodnih) Zemljinih magnetnih polja (ZMP) u etiopatogenezi astme kod dece i odraslih

KRATAK SADRŽAJ

Cilj ovog rada je doprinos etiopatogenezi astme nastale pod uticajem enormnih intenziteta Zemljinih magnetnih polja(ZMP). Izvršena su ispitivanja kako ZMP izmenjenih prirodnih vrednosti deluju patogeno izazivajući oboljenja.

Utvrđena je korelaciona veza između enormnih Zemljinih magnetnih polja i astme. Otkriven je uticaj enormnih zona ZMP na organizam čoveka, a zatimje čovek uklonjenizvan uticajatih enormnih zona i praćeno je zdravstveno stanje organizma.

Da bi se došlo do navedenih rezultata bila je neophodna objektivna procena primenljivosti korišćene geofizičke metode. Tom prilikom izvršena je sinteza dve grupe podataka. Obradom prve grupe podataka, utvrđena je korelaciona veza između prisutnih enormnih zona Zemljinih magnetnih polja i regije tela zahvaćenog oboljenjem. Druga grupa podataka su teorijska objašnjenja nađenih nejasnoća u literaturi o astmi sa aspekta poznavanja Zemljinih magnetnih polja. Utvrđena je podudarnost praktičnih rezultata merenja i teorijskih objašnjenja mnogih nejasnoća.

Zaključeno je: Enormna ZMP su dominantni faktor rizika u nastanku astme, zatim uklanjanjem obolelog iz enormnih ZMP je ogromna pomoć pacijentu i lekaru u lečenju.

*Rad u celosti je dostupan u pdf formatu: "Doprinos enormnih (neprirodnih) Zemljinih magnetnih polja (ZMP) u etiopatogenezi astme kod dece i odraslih"

+381 11 245 9530
Free Web Hosting