nikola_trifunovic

Nikola Trifunović

diplomirani inženjer geofizike

Održana predavanja

"Anomalijski priraštaj magnetnog-elektromagnetnog polja kao uzročnik nastanka malignih i drugih oboljenja"

 • Kolegijumu lekara Instituta za onkologiju u Sremskoj Kamenici,
 • Učesnicima Seminara na Prirodno-matematičkom fakultetu u Beogradu,
 • Kolegijumu lekara Rehabilitacionog centra "Simo Milošević", Igalo, Crna Gora,
 • Građanima Podgorice u gradskoj biblioteci.
 • Medicinski fakultet Univerziteta (Institut za socijalnu medicinu), Beograd
 • Studentski kulturni centar Kragujevac
 • Srpsko lekarsko društvo sekcija za socijalnu medicinu, Beograd

"Anomalijski priraštaj magnetnog (neprirodnog) polja kao dominanti uzrok kardiovaskularnih oboljenja"

"Doprinos anomalijskog priraštaja magnetnih i promenljivih magnetnih polja u nastanku mentalnih poremećaja i oboljenja."

 • Institut za socijalnu medicinu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu - Škola javnog zdravlja.

"Doprinos enormnih magnetnih polja u etiopatogenezi malignih, kardiovaskularnih i mentalnih oboljenja."

 • Integrativna medicina 06,
 • Međunarodna konferencija i izložba o integraciji konvencionalne i tradicionalne medicine, Beograd 2006

"Uticaj "zračenja" tehničkih uređaja na zdravlje ljudi (mobilni telefon, dalekovodi, trafostanice i svi kućni električni aparati)".

 • Studentski kulturni centar – Kragujevac oktobar 2006.
← Pozivi na konferencije
+381 11 245 9530
Free Web Hosting