nikola_trifunovic

Nikola Trifunović

diplomirani inženjer geofizike

Anomalijski priraštaji zemljinog magnetnog polja, uzročnik mentalnog oboljenja

Kratak sadržaj

Uvod. Izvršili smo mernje Zemljinih magnetnih polj u krevetima mentalno obolelih (MO) i našli visoke vrednost promenljivih magnetnih i magnetnih polja što nam je dalo ideju da proučimo rad centralnog nervnog sistema (CNS) i etiologiju MO. Ove rezultate prikazuemo.

Cilj rada. Dokazati da su anomalijska magnetna polja (AMP) odlučujuća pri nastanku MO. Objasniti fiziologiju CNS-a, pokazati kako nastaju moždane struje i moždani talasi. Objasniti budnost i spavanje sa REM fazom, pamćenje i reprodukciju kao i urođene nagone. i razjasniti paranoju, spontanu i izazvanu aktivnost mozga i definisati svest. Objasniti moždano pojačalo i kondenzator. Utvrditi korelaciju AMP i glave ispitanika. Pratiti zdravstveno stanje ispitanika nakon izmeštanja iz AMP-a.

Metod rada. Ispitivali smo 40 MO oba pola, lečenih od depresije, shizofrenije, epilepsije i Parkinsonove bolesti. Vršili smo merenja AMP protonskim magnetometrom u krevetima MO. Postavljali smo ispitanike da provode vreme boravka u prirodnim vrednostima ZMP i pratili njihovo zdravstveno stanje. Izučili smo fiziologiju CNS-a i etiopatogenezu MO. Poznavajući kosmičko zračenje, ZMP i međumlekulske magnetne sile objasnili smo tražene ciljeve.

Rezultati. Na skicama prezentujemo 20 ispitanika. Merenjem je utvrđena korelacija AMP-a i glave bolesnika, što potvrđuje naš stav o uzroku MO. Razjasnili smo fiziologiju CNS-a i gore pomenute ciljeve. Otkrili smo da je mozak generator mikroelektričnih struje kosmičkim zračenjem uz pomoć kiseonika i radi kao kondenzator a gigantske ćelije su pojačala aferentnih i eferentnih akcijonih potencijala koji generišu mikro struje u CNS-u. Objašnjen je elektroencefalogram.

Zaključak. Utvrdjena je korelacija AMP i glave MO. Boravak obolelih u prirodnom ZMP je velika pomoć bolesniku i lekaru u lečenju. Objašnjen je rad CNS-a. Etiološke činjenice iz literature su saglasne sa rezultatima. Uzročnici MO su AMP u boravišnim prostorima ljudi.

Ključne reči: namagnetisani neuroni, anomalijsko magnetno polje, kosmičko zračenje

*Rad u celosti je dostupan u pdf formatu: "Earth’s Magnetic Field and Cosmic Radiation in CNS Function: Anomalous Magnetic Fields, Cause of Mental Diseases"

+381 11 245 9530
Free Web Hosting