nikola_trifunovic

Nikola Trifunović

diplomirani inženjer geofizike

The Effect of Anomalous Magnetic Fields on Malignant Diseases

Kratak sadržaj

Uvod. Prirodno Zemljino magnetno polje (ZMP)je promotor podele majke ćelije na dve ćeri ćelije.Rak je podivljala ćelija koja se neograničeno deli, uništava organ pa i organizam.

Cilj rada. Merenjem pokazati da su maligna oboljenja (MO) nastala u anomalijskim magnetnim poljima (AMP) u krevetima obolelih. Ukloniti obolele iz AMP. Objasniti etiološke nejasnoće iz medicinske literature. Sve dobijene rezultate prikazati u ovom radu.

Metod rada. Vršeno je merenje AMP u krevetima obolelih, protonskim magnetometrom. Tačke merenja su po kvadratnoj mereži 10x10 cm. Rezultati su prikazani izolinijama na skicama. Praćeno je zdravstvenog stanja boravkom u prirodnom Zemljinom magnetnom polju (ZMP). Objašnjavani su etiološki podaci iz literature.

Rezultati. Istraživanja traju 25 godine. Merena su AMP u oko 1500 kreveta obolelih. U svakom su nadjena AMP koje koreliše sa lokacijom obolelog organa . Prikazuju se površi AMP u krevetima u kojem je oboleli organ, a na ostaloj površini kreveta su prirodne vrednosti ZMP.Prikazuju se tri primera MO dojke sa metastazama. Informacije dobijene od te tri pacijentkinje su: hiruškim intervencijama sa istim dijagnozama bilo nas 29 na kojima su primenjene iste terapije .Iz sve tri grupe je 26 pacijentkinja preminulo, za vrlo kratko vreme, osim njih tri koje su postavljene da leže u prirodnom ZMP Prikazuje se primer malignog oboljenja na mozgu, koje se smanjilo boravkom godinu dana u prirodnom ZMP.

Zaključak. Na osnovu rezultata merenje AMP, zdravstvenog stanja pri boravku obolelog u prirodnom ZMP i objašnjavanja etioloških nepoznanica zaključuje se: AMP su isključivi uzročnik nastanka MO.

Ključne reči: ZMP, AMP, rak i metastaze.

*Rad u celosti je dostupan u pdf formatu: "The Effect of Anomalous Magnetic Fields on Malignant Diseases"

+381 11 245 9530
Free Web Hosting