nikola_trifunovic

Nikola Trifunović

diplomirani inženjer geofizike

Disanje omogućavaju magnetne оsobine eritrocita (hem Fe) кiseonik, ćelija i ugljendioksid

Kratak sadržaj

Cilj rada. Dokazati da su magnetne osobine (MO) učesnika u disanju odlučujuće pri respiraciji. Objasniti uticaj Zemljinog magnetnog polja (ZMP) , kosmičkog zračenja (KZ) i MO ćelija na evoluciju i respiraciju. Prikazati MO ćelije tj. kako su nastale citoplazma i membrane jedra i ćelije. Objasniti Crossing over. Detaljno prikazati uticaj ZMP na deobu ćelije. Objasniti razmenu kiseonika i ugljendioksida u plućima i ćelijama MO. Objasniti kako funkcioniše nervni sistem kao regulator respiracije.

Metod rada. Izučavanje literature o ćeliji, respiraciji i ulozi nervnog sistema u disanja. Povezivanje prirodnog ZMP , KZ i MO ćelija sa evolucijom i respiracijom.

Rezultati. Svaka ćelija poseduje MO. One su veoma važne pri metabolizmu svih ćelija. Crossing over obezbedjuje polimorfizam a koga omogućava ZMP. Odlučujući faktor koji podstiče deobu ćelija je ZMP. Strujni impulsi (akcioni potencijali )su generisani KZ. Disanje omogućavaju MO kiseonika, ugljendioksida, hemoglobina i ćelije.

Zaključak. MO omogućavaju respiraciju. ZMP, KZ i MO ćelija imaju odlučujući doprinos u evolucionim procesima uopšte. ZMP je pokretač podele ćelija. Mikrostrujni impulsi iz centralnog nervnog sistema su regulatori respiracije. Provodljivost mikrostrujnih impulsa u telu je brza elektronska i spora jonska (hemijska).

Ključne reči: ZMP,KZ, MO ćelije

*Rad u celosti je dostupan u pdf formatu: "Breathing Enable the Magnetic Properties of Erythrocytes (Hem Fe) Oxygen, Cells and Carbondioxide"

+381 11 245 9530
Free Web Hosting