nikola_trifunovic

Nikola Trifunović

diplomirani inženjer geofizike

Anomalijski intenzitet magnetnog polja- uzročnik ateroskleroze

Kratak sadržaj

Uvod. Ljudi se radjaju žive i umiru u proirodnom Zemljinom magnetnom polju (ZMP).Anomalijska ZMP – Anomalijske zone (Az) su štetne za ljude. Ishemične bolesti su najčešće uzrok smrti (56%) i invalidnosti (85%) u svetu. Mehanizmi nastanka ateroskleroze (At) su nepoznati.

Cilj rada. Merenjem magnetnih polja utvrditi korelaciju Az i lokacije oboljenja u telu. Uklanjanje obolelih iz Az, pratiti zdravstveno stanje. Objasniti predisponiranost dijabetičara za kardiovaskularne bolesti. Razjasniti nejasnoće iz etiopatogeneze At.

Metod rada. U više decenijsko istraživanje uključeno je 560 pacijenata starosti 40-60 godina, obolelih od infarkta srca, infarkta mozga, ateroiskleroze karotidnih i ostalih arterija. Dijagnostikovani po medjunarodnoj klasifikaciji bolesti. Vršena su merenja M polja kreveta koje su oboleli koristili, Protonskim magnetometrom i geološkim kompasom. Pacijente smo prelocirali u prirodna ZMP i pratili zdravstveno stanje i medecinske parametre.

Rezultati. Utvrdjena je korelaciona veza Az i lokacije oboljenja (prikazujemo 20 pacijenata). Praćeno zdravstveno stanje pacijenata u prirodnom ZMP, je pokazalo spektakularne rezultate. Niko nije imao recidiva a laboratorijski rezultati su normalni. Teorijske nejasnoće iz literature o At su objašnjene.

Zaključak. Na osnovu svega zaključujemo da je uzročnik ateroskleroze Az u boravišnim prostorijama. Pomoć u lečenju pacijentu i lekaru je postavljanje obolelog u prirodno Zemljino magnetno polje.

Ključne reči: Anomalijske zona, ateroskleroza, Zemljino magnetno polje

*Rad u celosti je dostupan u pdf formatu: "Anomalous Magnetic Field Intensities – Artherosclerosis Cause"

+381 11 245 9530
Free Web Hosting